Rss

Tim Sanford – Question 1

Kérdések:

perfect

1. Muszáj tökéletesnek lennem?

Válasz:

A perfekcionista gondolkodás nem azon alapul, hogy milyen tökéletesnek szeretnéd látni a dolgokat, hanem, hogy milyennek kellene lenniük szerinted. A perfekcionizmus részben olyan mélyen gyökerező gondolkodásmód, amely ragaszkodik egy világos, részletes elgondoláshoz arra vonatkozóan, hogyan kellene tenni a dolgokat, hogy azok rendben menjenek. Egyféleképpen lehet tenni valamit, ezért úgy kell tenned.

A “kellene” gondolkodásmód nem hagy teret más alternatívának. Vagy úgy teszed, ahogy kell, vagy tévedsz. Megbuktál. Ez vagy-vagy. Ha mindent úgy teszel, ahogy kell, sikeres leszel. Ha bárhogy máshogy teszed, elbuksz, s ezáltal egy csődtömeg leszel… és egy balfácán. A “kellene” lemez nem hagy valódi alternatívát.

Ha nincs alternatíva, ebből az következik, hogy nincsen választási lehetőséged. Úgy kell tenned, ahogy tenni kell. Egyszerűen kell. Nincs alternativa, nincs választási lehetőség. Pusztán a jobbágya vagy egy zsarnoknak, aki láthatatlanul uralkodik rajtad, és egy vallásos ál-isten ujjával fenyeget.

„Kedvesebbnek kellene lenned hozzá!”

„Nem szabadna ennyire haragudnod Istenre!”

„Már érettebbnek kellene lenned!”

„Nem szabadna azokkal a nehézségekkel küszködnöd, melyek gyermekkorodat kísérték végig!”

„Egyszerűen túl kellene tenniük magukat rajta, és fel kellene már nőniük!”

„Nem kellene hogy segítségre tarts igényt!”

 „Erősebbnek kellene lenned!”

Ez a gondolkodás kárhoztatás és megfélemlítés segítségével kényszeríti ki az engedelmességet. A fenti megállapítások mindegyike befejezetlen. A felsoroltak azok, amiket hallasz / mondasz. A második fele ritkán hangzik el, de ettől függetlenül nagyon is valóságos. Hallgass csak meg néhányat újból!

„Szeretned kell mindenkit…

–       de nem teszed… balfácán!”

„Nem szabadna ennyire haragudnod Istenre…

de teszed… pogány, bűnös, szemét alak!”

„Nem szabadna azokkal a nehézségekkel küszködnöd, melyek gyermekkorodat kísérték végig…     – de teszed… te hárító!”

„Egyszerűen túl kellene tenniük magukat rajta, és fel kellene már nőniük…

–       de nem megy nekik… bébik!”

„Nem kellene hogy segítségre tarts igényt. Erősebbnek kellene lenned…

         – de igényt tartasz, és nem vagy az… lustaság, gyáva nyúl!”

Ahol „kellene” van, ott ítélkezés, vádemelés is van. Ha a „kellenék” zsarnokánál laksz, az önmegvetés szakértőjévé válsz. Ha másokat a „kellene” gondolkodás ugyanazon igája elé fogsz, telve leszel megvetéssel mások iránt.

Ha pontosan úgy kell cselekedned, ahogy kellene, nagyon nagy a kockázata annak, hogy nem teszel mindig mindent teljesen jól. Így aztán legtöbb döntésed siker és kudarc, győzelem és vesztés, élet és halál, „kellene” és bűn erőpróbája lesz. A tökéletlenségnek ez a nagy valószínűsége az aggodalom és nyugtalanság melegágya.

Az egészséges személy nem perfekcionizmusra törekszik, hanem kiválóságra. A kiválóság elérhető, sőt, a Biblia arra szólít fel, hogy törekedjünk rá. Tökéletes – nos, egyedül Isten tökéletes.