Rss

Értékeink

– Krisztus- központúság – Nélküle nem tudunk jó gyümölcsöt teremni (Jn. 15)

– Sáfárság – Minden Istené. Az Ő javaival gazdálkodunk, szolgálunk.

– Hiánypótlás – Gyülekezetek lelki növekedéséhez szükséges anyagok biztosítása, és a Jézustól távol élők megismertetése a személyes és szerető Istennel.

– Céltudatosság – Szilárdan ragaszkodunk a missziónk küldetéséhez, látásához és értékeihez.

– Szolgáló vezetés – Gyülekezetek mellé állni. Segíteni, hogy betöltsék Istentől elrendelt küldetésüket.

– Partnerkapcsolat – Fontos jól kihasználni és kamatoztatni a mennyei forrásokat.